top of page
Professional Female

Bilpool för din verksamhet

Prenumerera på en delbar företagsbil

Hyr elbil per vecka eller månad  inklusive drivmedel.
Dela på bilen och minska dina kostnader.
Hyr elbilspool till din parkering.
Ett mervärde för din personal och dina gäster.
Bilpool 

Elbilspool innebär det att fordon hyrs för att delas på till exempel en boende- eller företagsparkering. Kostnaden för hyra av användaren kan variera beroende på storleken av den fasta kostnaden.  E-go finns t.ex. hos hotell, bostadsrättsföreningar, hyresrättsföreningar, företag och hos fastighetsägare där fordon nyttjas av gäster, boende och anställda i både tjänsten och privat.  

Exempel: (exkl. moms)

Den fasta kostnaden väljs utifrån behovet av eget nyttjande av fordonen i tjänsten:

Small: 4760kr/månad (100 av intäkt från delning tillfaller E-go)

Medium: 7080 kr/månad (intäkt från hyra delas 50/50 mellan E-go och hyrestagaren av bilen)

Lage:  9560 kr/månad 100 av intäkt från delning av bil tillfaller hyrestagaren)

Hyr elbil utan bindningstid

Hos oss kan du hyra bilar per vecka eller månad. I hyran av  E-go ingår drivmedel (el). I bilarna finns ladd brickor för att tanka på Mer och InCharge.  Om du hyr bil per månad (kvartalsvis) kan du  sänka din kostnad genom att upplåta bilen för uthyrning i vår app.  Vid hyra av elbil kan hela momsen dras. 
 

Exempel VW ID.3 :  (exkl. moms)

2 500 kr/veckan 

9 500 kr/månad (2 veckors uppsägningstid)

8 500 kr/månad (kvartalshyra med en månads uppsägningstid)

Bilhyra

Det är viktigt för oss att bilen du hyr ska kunna hyras av andra när du vill. Det är också viktigt för oss att du kan påverka din månadskostnad genom valet att dela bilen genom våran app och marknadsplats E-go. Din bil blir del av E-gos övriga system och marknadsförs av E-go.  

Fast månadskostnad som kan reduceras 

Att hyra en delbar elbil från E-go omfattar alla kostnader som ägandet av en bil innefattar. Den så kallade totala ägandekostnaden för ett fordon är större än vad de flesta tror och att hyra en bil med allt inkluderat skapar både en trygghet och flexibilitet, samtidigt som månadskostnaden kan reduceras genom att dela bilen på E-gos marknadsplats. 

Laddbox hemma 

Genom oss kan du köpa till laddbox för din bostad. En E-go box kostar från 6.500 kr plus moms. 

Hyra i stället för att äga 

Den totala ägandekostnaden (från engelskans TCO, total cost of ownership) omfattar såväl anskaffningskostnad som driftskostnad och begreppet innebär att man tar hänsyn till både direkta och indirekta kostnader för ägande av fordon. När man hyr bil av E-go innefattar månadsavgiften allt, plus möjligheten att genom dela och hyra ut bilen till andra minska sin månadskostnad.   

Hyr ut bilen till jobbet eller privat 

Din bil kan användas i tjänsten genom att boka bilen i E-goappen av dig eller dina medarbetare. På så sätt kan din månadskostnad reduceras dagligen. Du, dina arbetskamrater och allmänheten väljer om ett privat eller ett företagskort ska krediteras. Bilen kan hyras ut per timme. För företag är momsen 100% avdragsgill.  


Drivmedel ingår men inte trängselavgifter 

I hyran ingår drivmedel på de laddstationer vi ha avtal med. Du har med andra ord inga kostnader utöver hyran för bilen, med undantag för om du laddar hemma och eventuella trängselavgifter och böter.   

Belåna dig inte i onödan 

En flexibel löpande bilhyra belastar inte din kreditvärdighet och ökar därmed möjligheten till övrig belåning.  

Byta bil 

Du har flexibiliteten att kunna byta bil när som helst baserat på dina behov och tillgång hos oss.   

Försäkring 

När olyckan är framme ser vi till att du direkt får en likvärdig ersättningsbil. Försäkringen omfattar både dig som hyrestagare och de som hyr bilen övrig tid. Försäkring är inkluderad i hyran med en avgift (självrisk) på 16900 kr vid eventuella skador (per skadetillfälle) där du är vållande och 7.500 kr där annan förare av fordonet är vållande.  

Bindningstid 

Det är inte någon bindningstid så du kan avsluta hyran eller byta till en annan bil när du vill. Prenumerationen kan avslutas inom den 30-dagars period som du betalat för och bilen återlämnas senast den 30e dagen. I annat fall förlängs prenumerationen med 30 dagar. 

Bilen levererad hela vägen hem 

Om du vill kan vi leverera din elbil till ditt jobb eller hem till dig mot en mindre kostnad.  

Service, underhåll och hjulbyten 

All service, underhåll, hjulbyten och däckhotell är inkluderat. Det ansvar du har är att besöka vår närmsta servicecenter när det är dags. 

Värdeminskning 

Värdeminskningen är den största kostnaden kopplad till bilägande, men i vår bilhyra behöver du inte tänka på andrahandsvärde, kostnad och ersättningsbil för reparationer eller för den delen.  

Obegränsad körsträcka 

Vi har inte någon begränsning på körsträcka, du kan köra hur mycket och hur långt du vill.

Här finns alla detaljer
bottom of page