top of page

POLICY

Cookies (Kakor)

Vi använder cookies för att anpassa innehållet tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Cookies är små textfiler som bland annat kan hjälpa dig att komma ihåg dina inställningar, lösenord och i allmänhet förbättra din webbläsarupplevelse. Du godkänner vår användning av cookies genom fortsatt användande av vår webbplats.

 

Personuppgifter (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som (förnamn, efternamn och email-adress och telefonnummer). Syftet med en sådan behandling är för att kunna hålla dig informerad om e-go´s tjänster och erbjudande.

Du själv som besökare och kund skickar in dina uppgifter till oss. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är (de 4a vanligaste rättsliga grunderna**** som främst används för privata företag är: SAMTYCKE, AVTAL, INTRESSEAVVÄGNING, och RÄTTSLIG FÖRPLIKTELSE). Dina uppgifter kommer att sparas.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med samarbetspartner till e-go AB. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Elfordon Gotland AB, Lummelunda Tjaulsvägen 20, 62171 Visby, 559232- 5558. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på johan.granath@e-go.se. Du når vårt dataskyddsombud på johan.granath@e-go.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

 

**** Rättsliga grunder förklaring:

Samtycke: Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen. Obs! I många fall är det inte lämpligt eller kanske inte ens möjligt att stödja sig på den registrerades samtycke. Överväg därför alltid först om ni kan stödja personuppgiftsbehandlingen på någon av de andra rättsliga grunderna.

Avtal: Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige.

Intresseavvägning: Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Rättslig förpliktelse: Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.

bottom of page